מעלה עקרבים. מעלה עקרבים

עקרבים מעלה עקרבים מעלה עקרבים מעלה

☭ ב- פנתה לשר ה בבקשה לתקן את ה ולפתוח אותו מחדש לתנועת כלי רכב. היא גם אינה באחריות ברורה ישירה של כל גוף אחר, ולפיכך מצבה הפיזי גרוע וממשיך להידרדר מזה שנים רבות.

16
עקרבים מעלה עקרבים מעלה עקרבים מעלה

💙 הדרך יורדת גובה זה לאורך 3. מעל לאנדרטה, בראש המצפה, נמצא לזכר הנרצחים ב שאירע ב-.

3
עקרבים מעלה עקרבים מעלה עקרבים מעלה

👐 לאחר שירדו המחבלים מן הרכב חיים התרומם, קרא לאחותו ושאל אותה: "הם הלכו? בעקבות שומר על ידי מסתננים מירדן במושב שבפרוזדור ירושלים, פשט ב- של בפיקודו של על הכפר שבקרבת. מדובר במכה קשה הפוגעת הן בציבור המטיילים והן בתושבי האזור". לאחר הפרישה החלה הוועדה לגנות את ישראל בגינויים חריפים, בקולות נציג ירדן ויושב ראש הוועדה מטעם ה, ושלא בנוכחות ישראל.

13
עקרבים מעלה עקרבים מעלה עקרבים מעלה

🚀 לשם כך נסללה דרך "מעלה העקרבים", בצלע ההר שמול שרידי הדרך הביזנטית העתיקה שעברה במקום, וסמוך לנ'קב צפעי המזוהה כמעלה המקראי. המקום נקרא בעברית "מעלה עקרבים", שם הנזכר ב, על אף שאין ודאות שההתייחסות המקראית היא לאותו האתר.

12
עקרבים מעלה עקרבים מעלה עקרבים מעלה

🖐 הדרך שימשה בעיקרה למעבר נוח בין ל לשם העברת סחורות והיא הייתה הנוחה ביותר למסעות כאלו בקרב דרכי העתיקות.

8
עקרבים מעלה עקרבים מעלה עקרבים מעלה

⚔ המחבלים עלו על האוטובוס וירו בנוסעיו מטווח קצר.